Li Di

''[[Shrike Li Di (; 1100 – after 1197) was a Chinese imperial court painter during the Song Dynasty. He was noted for painting flowers, birds, bamboo, and animals in motion. Li was a member of the Academy of Worthies. Provided by Wikipedia
Showing 1 - 20 results of 21 for search 'Di, Li', query time: 0.49s Refine Results
 1. 1
 2. 2
  Published 1984
  ...Zhongguo di li xue hui...
  Book
 3. 3
 4. 4
  by Kerns, Edward Harvel
  Published 2008
  Other Authors: ...Di, Li...
  Book
 5. 5
  ...Zhongguo ke xue yuan. Di li ke xue yu zi yuan yan jiu suo...
  Serial
 6. 6
  Guo li Taiwan da xue li xue yuan di li xue xi yan jiu bao gao.
  國立臺灣大學理學院地理學系硏究報告.
  Published 1962
  ...Guo li Taiwan da xue. Di li xue xi...
  Journal
 7. 7
  Published 1990
  ...Guo li Taiwan da xue. Di li xue xi...
  Serial
 8. 8
  Published 1994
  ...Zhongguo ke xue yuan. Di li yan jiu suo...
  Book
 9. 9
  Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia nong ye di tu ji /
  中华人民共和国国家农业地图集 /
  Published 1989
  ...Zhongguo ke xue yuan. Nanjing di li yu hu po yan jiu suo...
  Map
 10. 10
  ...Zhongguo ke xue yuan. Changchun di li yan jiu suo...
  Journal
 11. 11
 12. 12
  Published 1990
  ...1:1000000 Zhongguo tu di li yong tu bian ji wei yuan hui...
  Book
 13. 13
  Published 1990
  ...Zhongguo ke xue yuan. Di li yan jiu suo...
  Map
 14. 14
  Published 2010
  ...Zhongguo ke xue yuan. Di li ke xue yu zi yuan yan jiu suo...
  Journal
 15. 15
  Published 1990
  ...Zhongguo ke xue yuan. Di li yan jiu suo...
  Book
 16. 16
  Henan sheng di tu /
  河南省地图 /
  Published 1982
  ...Zhongguo ke xue yuan. Henan di li yan jiu suo. Di tu shi...
  Map
 17. 17
  Published 1987
  ...Zhongguo ke xue yuan. Di li yan jiu suo...
  Book
 18. 18
  Published 1999
  ...Zhongguo ke xue yuan. Di li yan jiu suo...
  Map
 19. 19
  Published 2007
  ...Beijing da xue. Yao gan yu di li xin xi xi tong yan jiu suo...
  Get full text
  Book
 20. 20
  Published 2007
  ...Beijing da xue. Yao gan yu di li xin xi xi tong yan jiu suo...
  Get full text
  Book
Search Tools: RSS Feed Email Search